Tavoitteet

ISOverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen tavoitteet

Tässä jatkohankkeessa (2014-2016) keskitytään aiemman hankkeen tuotosten levittämiseen ja dokumentoidaan ja esitellään myös uusia hyviä käytäntöjä ja didaktisia malleja. Hankkeella tuetaan tuotosten käyttöönottoa ja testausta. Jatkokehittäminen pohjautuu erityisesti uudistuvien opetussuunnitelmien tarpeisiin. Keskeistä on levittämistyön tehostaminen mm. laatimalla tarkka levittämisuunnitelma.

Didaktiset kärjet nousuun ISOverstaassa -hankkeen tavoitteet

Hankkeen (2012-2014) yleistavoitteena on sisällyttää lukioissa opiskeluprosessiin enemmän monipuolisia opiskelijalähtöisiä digioppimisen menetelmiä sekä arviointitapoja. Keskeisenä tavoitteena on lisätä ja jakaa osaamista neljässä eri kärjessä: Koe- ja arviointikäytänteet, Isojen lukioiden haasteet, Mobiilioppiminen ja Osallistava oppiminen luokkahuoneessa. Kaikissa kärjissä on tavoitteena myös toimintakulttuurin muutos, asiantuntijuuden jakaminen, oppijalähtöisyys sekä pelillisyyden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kärkioppilaitoksiksi ilmoitti halukkuutensa 16 ISOverstaan lukiota, ja kukin lukio osallistuu yhteen tai useampaan kärkeen. Hankkeen aikana hankekokemuksia ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen toteutetaan kärkioppilaitosten rinnalla koko ISOverstaan kehittäjäyhteisössä.

Hankkeen päätavoitteena on vapauttaa kehittäjäkärjet kehittämään, etsimään, kokeilemaan ja jakamaan uudenlaisia didaktisia ratkaisuja uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Osaamisen vahvistamista ja jakamista aktivoidaan ja tuetaan täydennyskoulutuksella sekä pedagogisella ja teknisellä tuella ja neuvonnalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti