1.9.2015

Opiskelijakyselyn 2014 raportti julkaistu

Hankkeessa toteutettiin opiskelijakysely, jonka avulla kartoitettiin lukio-opiskelijoiden omatoimista tieto- ja viestintäteknologian (TVT) hyödyntämistä vapaa-aikana että opiskelussa. Kyselyn vastausaineiston avulla tutkittiin myös vapaa-ajan ja opiskelun välisiä yhteyksiä TVT-käyttötavoissa. Tutkimusraportti tuotettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Kyselyyn vastasi 1070 opiskelijaa.
Lue raportti tästä (pdf).
Raportti on luettavissa myös Isoverstaan sivuilta (www.isoverstas.fi -> Dokumentit -> Hankkeet -> Didaktiset kärjet levitykseen -hanke -> Raportit).

Isoverstaan lukuvuoden aloitusseminaarissa 27.8.2015 Jari Kukkonen (UEF) esitteli raportin koosteena. Kooste-esitys (Jari Kukkonen, UEF) raportista on luettavissa tästä (pdf).

Esitystallenne Isoverstaan lukuvuoden aloitusseminaarista 27.8.2015.

23.4.2015

Hankkeen foorumiesitykset ITK2015-päivillä

Opetushallituksen rahoittama ja Isoverstaan hallinnoima Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke oli näyttävästi esillä kahdella foorumiesityksellään kevään ITK2015-päivillä. Hankeoppilaitosten opettajien kehittämiä ja käytännössä testaamia pedagogisia käytänteitä esiteltiin foorumiyleisölle torstaina. Psykologian kertauskurssin toimintamalli esiteltiin torstaiaamuna ja iltapäivällä oli vuorossa videoita ja pelillisyyttä kielen opetukseen. Uudet pedagogiset käytänteet olivat kiinnostavia ja vetivätkin molemmat esityssalit täyteen kuulijoita. Esitysten jälkeen yleisö kyseli innokkaasti lisää pedagogisista käytänteistä.

****************************************

Psykologian kertauskurssin toimintamalli

Rahkonen-Navia Leila, Iisalmen lyseo ja aikuislukio

ITK2015-foorumiesitys

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeessa kehitettiin uudenlainen psykologian kertauskurssin toimintamalli, joka esiteltiin ITK2015-päivillä torstaiaamuna.  Kertauskurssi oli vaiheistettu yhteisölliseen ja itsenäiseen tuottamiseen, jossa korostui opiskelijoiden aktiivinen rooli ja yhdessä kertaaminen. Oli mielenkiintoista havaita, että myös itse- ja vertaisarviointi oli keskiössä koko oppimisprosessin ajan. Ensimmäisessä vaiheessa oli kokeiltu opiskelumotivaation lisäämiseksi yhteisöllistä ja oppijalähtöistä toimintatapaa keskeisten teemojen kertaamisessa. Opiskelijat olivat tuottaneet ensin sähköistä kertausmateriaalia koko ryhmän käyttöön neljässä eri työpisteessä. Materiaalien tuottamisessa oli hyödynnetty Quizlet-, Popplet- ja Explain Everything -sovelluksia. Opiskelijat siis kertasivat psykologiaa tuottamalla kertausmateriaalia ja tuottamiensa materiaalien avulla. Lopuksi opiskelijat kirjoittivat Moodleen yo-koetasoisen esseen. Opettajan rooli oli toimia kertausprosessin ohjaajana, faktatietojen varmistajana, taustatukena, kommentoijana ja tuotosten arvioijana. Opettajan kokemuksen mukaan opiskelijat olivat motivoituneita ja pitivät toimintamallia mielekkäänä. Toimintamalli sopii varsin hyvin myös muiden oppiaineiden kertaamiseen.


****************************************

Videoita ja pelillisyyttä kielen opetukseen

Lehtosaari Heidi, Savonlinnan aikuislukio

ITK2015-foorumiesitys

Torstai-iltapäivän foorumiesityksessä Heidi Lehtosaari Savonlinnan aikuislukiosta toi raikkaan tuulahduksen kielen opetukseen. Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeessa kehitetyssä ja käytännössä testatussa pedagogisessa käytänteessä Videoita ja pelillisyyttä kielen opetukseen havainnollistettiin seikkaperäisesti, kuinka teoriaa voidaan opiskella videoiden avulla, harjoitella Quizlet-sovelluksen ja kerrata Kahoot!-sovelluksen avulla. Tarvittavat ohjeistukset, osa toteutuksista ja linkit sovelluksiin oli koottu keskitetysti ja selkeästi Moodleen, josta ne olivat helposti löydettävissä ja käytettävissä. Erinomaisina esimerkkitapauksina videoista ja pelillisyydestä oli käytetty tien neuvomista ja kysymistä. Refleksiiviverbien tuottamista harjoiteltiin PoodLL-äänityökalulla, joka mahdollisti kysymysten kuuntelun ja niihin vastaamisen suullisesti. Kahoot!-sovellus palveli näppärästi opitun kertaamisessa ja mahdollisti myös välittömän palautteen osaamisesta. Pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna kukin sovellus oli valittu perustellusti vahvistamaan oppimisprosessia. Sovellusten myötä syntynyt pelillisyys oli mukava lisä. Kyseinen pedagoginen käytänne toimi mainiosti espanjan kielen opiskeluun ja on vallan mainiosti sovellettavissa myös muiden oppiaineiden opiskeluun.

27.1.2015

Kehittäjäryhmän toiminta käyntiin

Kehittäjäryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.1.2015 (virtuaalisti). Timo Lemmetty esitteli hankkeen tavoitteet. Monesta hankelukiosta osallistuu kehittäjäryhmään useampia opettajia, mikä takaa hyvän tiedonkulun oppilaitoksessa. Kehittäjäryhmän opettajat toivoivat työpajapäivää, jossa esitellään jo tuotettuja malleja ja jatkokehitetään ja ideoidaan uusia. Työpaja järjestetään 20.4.2015. Työpajaa ennen kehittäjäryhmälle jaetaan linkki, jossa jo tuotettuihin malleihin voi tutustua. Alla kuva yhdestä tuotetusta mallista psykologian kertauskurssille.