20.12.2016

Videoiden merkitys oppimisessa lisääntyy

Joulukuun 2016 hankekoulutuksissa monissa oli ainakin osana videoiden käyttö oppimisen tukena. Videot ovat luonteva media lukiolaisille ja teknologia on kehittynyt yhä helpommaksi käyttää, joten videoiden opetuskäyttö tulee varmasti lisääntymään lähiaikoina. Opetusvideoiden tekeminen PowerPoint-esityksistä ja iPadin Explain Everything -sovelluksen ruudunnauhoitustekniikka olivat teemoina Lahdessa. Isoverstaan Moodleen syksyllä 2016 hankittu H5P-lisäosa mahdollistaa interaktiivisten opetusvideoiden tekemisen ja tähän perehdyttiin mm. Savonlinnassa ja Lahdessa.

Sähköiset ylioppilaskokeet käynnistyivät syksyllä 2016 kolmessa oppiaineessa ja laajenevat keväällä 2017 taas kolmeen uuteen oppiaineeseen. Keväällä 2019 kaikki oppiaineet kirjoitetaan sähköisesti. Tämän myötä sähköisen arvioinnin kokemuksien ja erityisesti Abitti-koulutuksille on jatkuvasti tarvetta ja kysyntää.