19.9.2016

Koulutuksia ja ohjausryhmän linjauksia syyslukukauden alkuun

Hanketta ja hankkeen pedagogisia malleja esiteltiin Isoverstaan uuden jäsenoppilaitoksen Kaukametsän opettajille heti elokuun alussa. Syyskuussa alkoi sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettävien ohjelmistoihin perehtyminen Janne Cederbergin vetämänä Kuopiossa. Hankkeen ohjausryhmä linjasi syyskuussa, että kaikkien hankeoppilaitosten toivotaan järjestävän koulutuksia hankkeeseen liittyvistä käytänteistä ja oppilaitos saa tietyn korvauksen järjestämistään levittämiskoulutuksista.