1.9.2015

Opiskelijakyselyn 2014 raportti julkaistu

Hankkeessa toteutettiin opiskelijakysely, jonka avulla kartoitettiin lukio-opiskelijoiden omatoimista tieto- ja viestintäteknologian (TVT) hyödyntämistä vapaa-aikana että opiskelussa. Kyselyn vastausaineiston avulla tutkittiin myös vapaa-ajan ja opiskelun välisiä yhteyksiä TVT-käyttötavoissa. Tutkimusraportti tuotettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Kyselyyn vastasi 1070 opiskelijaa.
Lue raportti tästä (pdf).
Raportti on luettavissa myös Isoverstaan sivuilta (www.isoverstas.fi -> Dokumentit -> Hankkeet -> Didaktiset kärjet levitykseen -hanke -> Raportit).

Isoverstaan lukuvuoden aloitusseminaarissa 27.8.2015 Jari Kukkonen (UEF) esitteli raportin koosteena. Kooste-esitys (Jari Kukkonen, UEF) raportista on luettavissa tästä (pdf).

Esitystallenne Isoverstaan lukuvuoden aloitusseminaarista 27.8.2015.