20.5.2013

Kehittäjäkärkien tilannekatsaukset - toukokuu 2013

Keräsimme 15.-16.5.2013 eri kehittäjäkärkien tilanteen verkkoneuvotteluina. Toimintaa on viety eteenpäin monin eri tavoin. Oppilaitoksiin on perustettu TVT-kehittäjäryhmiä, oppiaineryhmiä ja tablettipiirejä, kokeiltu Moodlea oppimisalustana ja testattu erilaisia tablettisovelluksia oppitunneilla, tallennettu oppitunteja ja järjestetty koulutusta mm. Edmodon, wikien ja blogien käytössä. Lisäksi on otettu pilvipalveluja käyttöön, suunnitteltu koulutustarpeita ja sähköisten oppikirjojen tilaamista sekä aloitettu vierihoitotyyppistä koulutusta oppilaitosten sisällä. Opiskelijat ovat tehneet Geogebralla videopätkiä. Sähköisiä kokeita on kokeiltu.

Suunnitteilla on mm. pilvipalvelujen hyödyntämisen lisääminen, sähköisten oppimateriaalien ja eKirjojen testausta, kokemusten dokumentointia ja Facebook-ryhmien hyödyntämistä. Erään oppilaitoksen tavoitteena on opetusmenetelmien monipuolistamisen kautta edistää osallistuvaa oppimista ja ryhmätyötaitojen kehittämistä.

Koulutusta toivottiin mm. mobiililaitteiden käytöstä oppimisessa, sosiaalisen median työkaluista, opettajien omien kokemusten jakamista ja Moodlen käytön koulutusta (erityisesti sähköisessä arvioinnissa).

Oppilaitosten laitekanta vaihtelee sekä määrältään että kokoonpanoltaan. Osalla oppilaitoksia on vain kannettavia PC-tietokoneita, osalla on myös joko iPad- tai Windows-tabletteja. Joillakin oppilaitoksista kannettavia on vasta vain opettajien käytössä, toisilla kaikilla opiskelijoillakin on kannettavat laitteet käytössään. Hankkeen rahoituksella tehdään pienimuotoisia laitehankintoja: eri käyttöjärjestelmien tabletteja, Apple-TV-laitteita ja langattomia tukiasemia.