13.8.2014

Didaktiset kärjet levitykseen -hanke sai rahoitusta OPH:n oppimisympäristöhausta

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ISOverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeelle (http://www.oph.fi/download/158848_2014_valtionavustukset_A1_A2.pdf).

Haettava hanke on jatkoa Didaktiset kärjet nousuun ISOverstaassa -hankkeelle, jossa 16 lukiota on kehittänyt opetus- ja oppimiskäytäntöjä. Hankkeella vahvistetaan uudistuvien opetussuunnitelmien edellyttämiä opettajien ja opiskelijoiden digitaitoja ja oppiainerajat ylittävien teemaopintojen aloittamista. Lisäksi tuetaan valmistautumista sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon tiivistäminen edellyttää valmistautumista isojen lukioiden haasteisiin.
Hankkeessa on mukana 18 ISOverstaan oppilaitosta. Hankkeen toiminnasta on muodostettu alla oleva hankekuvio, http://bit.ly/jatkohankeliite2014.

Tiedotamme hankkeen toiminnasta sivuillamme.
ISOverstaan didaktiset kärjet levitykseen