20.12.2016

Videoiden merkitys oppimisessa lisääntyy

Joulukuun 2016 hankekoulutuksissa monissa oli ainakin osana videoiden käyttö oppimisen tukena. Videot ovat luonteva media lukiolaisille ja teknologia on kehittynyt yhä helpommaksi käyttää, joten videoiden opetuskäyttö tulee varmasti lisääntymään lähiaikoina. Opetusvideoiden tekeminen PowerPoint-esityksistä ja iPadin Explain Everything -sovelluksen ruudunnauhoitustekniikka olivat teemoina Lahdessa. Isoverstaan Moodleen syksyllä 2016 hankittu H5P-lisäosa mahdollistaa interaktiivisten opetusvideoiden tekemisen ja tähän perehdyttiin mm. Savonlinnassa ja Lahdessa.

Sähköiset ylioppilaskokeet käynnistyivät syksyllä 2016 kolmessa oppiaineessa ja laajenevat keväällä 2017 taas kolmeen uuteen oppiaineeseen. Keväällä 2019 kaikki oppiaineet kirjoitetaan sähköisesti. Tämän myötä sähköisen arvioinnin kokemuksien ja erityisesti Abitti-koulutuksille on jatkuvasti tarvetta ja kysyntää.

30.11.2016

Monipuolisia koulutuksia hankelukioissa

Loka-marraskuussa 2016 hankelukioille järjestettiin koulutusta mm. Abitin käytöstä eri oppiaineissa, laskinohjelmistojen käytöstä, Moodlen monipuolisuudesta oppimisen rikastajana, Peda.netistä oppimisalustana, teemaopintojen rakentamisesta, uudesta opetussuunnitelmasta ja WordPressistä julkaisualustana lukioissa. Koulutukset toteutuivat maantieteellisesti laajalla alueella; Ilomantsissa, Leppävirralla, Polvijärvellä, Rautalammilla, Savonlinnassa, Suonenjoella ja Tuusniemellä.

19.9.2016

Koulutuksia ja ohjausryhmän linjauksia syyslukukauden alkuun

Hanketta ja hankkeen pedagogisia malleja esiteltiin Isoverstaan uuden jäsenoppilaitoksen Kaukametsän opettajille heti elokuun alussa. Syyskuussa alkoi sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettävien ohjelmistoihin perehtyminen Janne Cederbergin vetämänä Kuopiossa. Hankkeen ohjausryhmä linjasi syyskuussa, että kaikkien hankeoppilaitosten toivotaan järjestävän koulutuksia hankkeeseen liittyvistä käytänteistä ja oppilaitos saa tietyn korvauksen järjestämistään levittämiskoulutuksista.

5.4.2016

Peda.net-oppia opettajille

Leppävirran lukiolla opettajat ovat helmi-huhtikuussa saaneet oppia kuinka Peda.net-verkko-oppimisalustaa voi hyödyntää oppimisen tukena. Ensimmäisenä koulutuspäivänä perehdyttiin perusasioihin. Toisena koulutuspäivänä päästiin jo tositoimiin ja rakennettiin palautuskansioita ja säädettiin oikeusasetuksia.

28.1.2016

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen päätösseminaari tuotokset

Kiitos osallistujille Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen päätösseminaarista 21.1.2016

Tilaisuudessa levitettiin Isoverstaan jäsenoppilaitoksien opettajien hankkeen aikana kehittämiä pedagogisia käytänteitä. Tuotokset ovat lukion uuden opetussuunnitelman hengen mukaisia oppiaine- tai kurssitoteutuksia.
Tilaisuudessa esiteltiin myös opettajien osaamiskartoituksen 2015 ja opiskelijakyselyn 2015 tuloksia sekä vertailtiin niitä edellisiin 2014 tuloksiin.
Opettajien osaamiskartoitus 2015 ja vertailu vuoden 2014 tuloksiin
Opiskelijakysely 2015 ja vertailu vuoden 2014 kyselyyn
Itä-Suomen yliopiston Markku Saarelainen esiintyi innovoivasti liittyen opetuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Hankkeen päätösseminaarin 21.1.2016 tallenteet löytyvät Isoverstaan tallennepalvelusta ja alla olevasta soittimesta.

14.1.2016

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen päätösseminaari 21.1.2016

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen päätösseminaari 21.1.2016

Tilaisuudessa tutustutaan ja levitetään Isoverstaan jäsenoppilaitoksien opettajien kehittämiä pedagogisia käytänteitä. Tuotokset ovat lukion uuden opetussuunnitelman hengen mukaisia oppiaine- tai kurssitoteutuksia. Oppiainerajojen rikkominen ja teemaopetus ovat vahvasti esillä.
Tervetuloa hakemaan ideoita ja kehittämään opetustasi.
Tilaisuudessa esitellään myös opettajien osaamiskartoituksen 2015 ja opiskelijakyselyn 2015 tuloksia sekä vertaillaan niitä edellisiin vuoden 2014 tuloksiin.
Onnistuimme iloksemme saamaan myös Itä-Suomen yliopiston Markku Saarelaisen innovoivan esityksen opetuksen kehittämisestä oppimisympäristöihin liittyen.

Tilaisuus on maksuton ja siihen voi osallistua myös virtuaalisti. Tervetuloa

Dida2-hankkeen päätösseminaari 21.1.2016